Prípravka - deti

Deti vo veku 6 - 11 rokov trénujú 2-krát do týždňa v troch skupinách.

Tréningové dni sú streda a piatok.

1. skupina: Dominika, Bibiánka, Peťo a Filip      17.00-18.00

2. skupina: Lucka, Janko, Adam a Filip             18.00-19.00 

3. skupina: Klárka, Lucka a Jarko                      19.00-20.00

4. skupina: Tomáš, Leo, Matilda                        09.00 - 10.00Zimná sezóna

Deti budú v zime trénovať v troch skupinách v telocvični ZŠ Hurbanova.

Tréningové dni sú utorok, piatok a nedeľa.PREČO DAŤ VAŠE DETI NA TENIS ? 

1. Vaše dieťa zmysluplne vyplní svoj voľný čas a naučí sa šport, ktorý je súčasťou moderného života. 

2. Tenisová príprava rovnomerne zaťažuje pohybový aparát primerane veku a pohybovým schopnostiam dieťaťa. 

3. Tenis je čistý a nekontaktný šport s minimálnym rizikom zranenia. 

4. V deťoch sa pri športe, ktorý sa vyznačuje slušnosťou a eleganciou formuje osobnosť a morálno vôľové vlastnosti. 

5. Vďaka tréningovým skupinám s malým počtom detí sa lepšie vytvára a rozvíja vzťah športovec - tréner. 

6. Tenis je šport podobný životu - kladie nároky na individualitu, ale aj na spoluprácu v skupinách (skupinové tréningy,         súťaž družstiev, sústredenie a pod.) 

7. Časová flexibilita z termínov tréningov si vyberiete ten, ktorý Vám najviac vyhovuje. 

8. Trénerskú licenciu Slovenského tenisového zväzu získajú len kvalifikovaní tréneri, pričom musia každoročne                     absolvovať odborné semináre a školenia. 

9. Deti strávia svoj voľný čas v príjemnej atmosfére na úrovni, získajú množstvo nových kamarátov a utužia sa v nich             návyky zdravého životného štýlu.


SPONZORI